Balitaan

End State Fascism! Stop Human Rights Violation!

End State Fascism! Stop Human Rights Violation!

Sa mga nakalipas na buwan, tumataas ang bilang ng military surveillance sa mga kabataang nasa gawaing peryodismo. Isa na nga dito ang dating Punong Patnugot ng Philippine Collegian na kasalukuyang National Deputy Secretary-General ng College Editors Guild of the Philippines na si Pauline Gidget Estella kasama ang tatlo pang mga college journalists sa UEP sa Samar. Ang kampanyang ito ay tahasang pagkondena sa kabataabg lider at mamamahayag na nakakaans ng “harassment” sa mga militar. At ngayon ngang Abril, nagbitiw na ng abiso ang ating Pangulong Aquino na tataas pa ang bilang ng mga militar dito sa bansa.

Mula sa CEGP National
http://www.cegp.org/?p=2265

Advertisements

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: