Balitaan

Official standard time for UP Diliman

In an emailed memorandum dated April 17, UP Diliman Chancellor Caesar Saloma said, “(T)he Office of the Chancellor will use the time appearing in http://time.upd.edu.ph as the official standard time for UP Diliman effective immediately.”

Saloma said that this is done “(t)o establish a common reference for all (UP Diliman) official activities.” He requested all UP Diliman offices “to synchronize their clocks immediately with the official UP Diliman time.”

The UP Diliman Time Service is maintained by the University Computer Center of UP Diliman.

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: