Balitaan

COLLEGE VENUES FOR ORIENTATION/ADVISING OF NEW FRESHMEN COLLEGE VENUE

From CRS

 

COLLEGE OF ENGINEERING

May 7, 8,9, & 10

8-10 am

Engineering Theater

 

COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PHILOSOPHY

May 7 & 9

8-10 am

PALMA HALL 400

 

COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION

May 7

8am

P&G ROOM 308

 

COLLEGE OF HUMAN KINETICS

May 7

9-10 am

COLLEGE SECRETARY’S OFFICE

 

COLLEGE OF MUSIC

May 7

10 am

COLLEGE SECRETARY’S OFFICE

 

COLLEGE OF SOCIAL WORK

May 7

8-10 am

College Secretary’s Office

 

COLLEGE OF ARTS & LETTERS’

May 8

8-10 am

Claro M. Recto Hall Faculty Center

 

COLLEGE OF EDUCATION

May 8

8am

ROOM 108, BENITEZ HALL

 

COLLEGE OF HOME ECONOMICS

May 8

8am

GUSALI 2 ALONSO ROOM 203 – BSCN, BS FT ALONSO ROOM 101 – BS HRIM ALONSO ROOM 221 – BSID, BS CT ALONSO ROOM 222 – BS HE CDC ROOM 126 – BS FLCD

 

SCHOOL OF LIBRARY & INFO. SCIENCE

May 8

8am

COLLEGE SECRETARY’S OFFICE

 

SCHOOL OF ECONOMICS

May 9

7:30-10 am

UPSE AUDITORIUM

 

COLLEGE OF ARCHITECTURE

May 10

8-10 am

BLDG 1 – ORIENTATION

BLDG 2 – ADVISING May 11- Orientation for Freshmen, Shiftees &

Transferees 9am–Bldg1

 

SCHOOL OF STATISTICS

May 10

8-10 am

BALAY KALINAW

 

COLLEGE OF MASS COMMUNICATION

May 10

8-10 am

Media Center Bldg

 

NATIONAL COLLEGE OF PUBLIC ADMINISTRATION & GOVERNANCE

May10

9AM

ROOM 307

 

COLLEGE OF FINE ARTS

May 11

8-10AM

Fine Arts Auditorium

 

COLLEGE OF SCIENCE

May 11

8-10 am – Orientation & Advising of Freshmen

11 am – Parents Orientation

NIP AUDITORIUM

 

ASIAN INSTITUTE OF TOURISM

May 11

8am

SEMINAR ROOM

Advertisements

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: