Balitaan

Born For This | UP Students of Destiny

Born This Way | UP Students of Destiny

Watch out for our Freshie Treat! Mark your calendars! July 3,4,5.

A 3 night concert and party brought to you by the UP Students of Destiny for only 30 pesos!
What are you waiting for! Grab your ticket now!

UP Bahay ng Alumni | 09228672732

Advertisements

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: