Balitaan

Estella, bagong Pambansang Pangulong ng CEGP

Nahalal na bagong Pambansang Pangulo ng College Editors Guild of the Philippines si Pauline Gidget Estella ng Philippine Collegian, Unibersidad ng Pilipinas Diliman noong nakaraang Mayo 21, 2012 na ginanap sa Palawan State University.

Matapos ang limang araw ng pagtitipon ng mga mamamahayag pang-kampus sa 72nd National Student Press Convention and 36th National Student Biennial Press Congress, pormal na ngang kinilala ang dating Punong Patnugot ng Philippine Collegian (Opisyal na Papel Pampahayagan ng mga Mar-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman) na si Pauline Gidget Estella. Bago pa man maging pambansang pangulo, nanilbihan muna si Gidget sa CEGP bilang National Deputy Secretary-General sa loob ng halos isang taon matapos nyang palitan sa posisyon si Edz dela Cruz ng The Scholastican.

Kabilang narin sa mga bagong halal na pangalawang pangulo kada isla ng bansa ay sila Anna Patricia Santos (Vice President for Luzon) ng The New Frontier NCBA-Cubao, Angelo Karl Doceo (Vice President for Visayas) ng The Pillars University of Eastern Philippines at Monico Malubay (Vice President for Mindanao) ng Collegiate Headlight ng University of Southeastern Philippines.

Matapos ang nangyaring halalan, itinalaga ni Gidget si Annaliza Tolentino ng EARIST Technoztte bilang National Secretary-General at Marc Lino Abila bilang National Deputy Secretary-General ng The LPU Independent Sentinel.

Inaprubahan naman ng buong konseho ang pagkakaroon ng Deputy Secretary-General kada isla upang maging mas matibay pa ang ugnayan ng CEGP National sa lahat ng provincial at city chapters nito. Iniluklok sila Carl Adrion ng The Technoscope Pangasinan State University, Alya Mongaya ng Tug-Ani University of the Philippines Cebu at Almira Jane Villegas ng Atenews Ateneo de Naga University bilang mga Islang Deputy SecGen.

Si Pauline na nga ang ika-13 na Pangulo ng pinakamatandang alyansa ng mga mamamahayag pangkampus sa buong Pilipinas at Asya-Pasipiko na nagmula sa Philippine Collegian ng UP Diliman.

Advertisements

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: