Balitaan

CEGP mananatiling mapagmatyag sa 2013 Badyet

Inilatag ng Department of Budget and Management (DBM) sa Kongreso ang P2 trilyon badyet na mas mataas ng halos 10 bahagdan kumpara sa P1.816 trilyon para sa 2012.

Kaugnay nito, nadagdagan ang badyet sa edukasyon na nagkakahalaga ng P238.8 bilyon upang mas lalong paigtingin ang pagpapatupad ng K-12 program sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at hayskul.

“Dito natin nakikita ang pagpupursigi ng rehimeng Aquino na ibenta ang kabataan at murang lakas paggawa sa mga dayuhan imbes na isulong ang sistema ng edukasyon kung saan makikinabang ang karamihan ng mamamayang Pilipino,” ayon kay Anna Patricia Santos Vice President for Luzon ng College Editors Guild of the Philippines.

Hindi nilinaw ng DBM sa badyet para sa 2013 ang tutunguhin ng karagdagang halagang inilaan sa SUCs. “Ang patuloy na komersalisasyon ng edukasyon ang siyang dahilan sa patuloy na pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin ng mga mag-aaral sa SUCs at maging sa mga pribadong institusyon,” dagdag ni Santos.

“Ang dagdag na badyet sa SUCs ay ilalaan sa mga programang PPP sa loob ng mga institusyong dapat ay nagsisilbi sa mga kabataang mahihirap na nais makapag-aral,” ayon pa rin kay Santos. “Ang patuloy na komersalisasyon at pagtutulak sa mga kabataang magtrabaho sa BPOs at pangingibangbansa ang nagiging sagot ni Aquino para makapagtrabaho.”

Sinasabing kalakhan ng dagdag sa badyet para sa 2013 ay ilalaan sa mga proyekto ng administrasyong Aquino na pawang mga panandaliang tugon sa paghihirap ng sambayanan tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) o Conditional Cash Transfer (CCT) at Public-Private Partnership (PPP) habang nabawasan ang badyet sa pambayad ng utang panlabas.

“Nanawagan kami sa lahat ng provincial, regional formation ng Guild pati sa mainstream media na maging mapagmatyag sa mga paglalaanan ng badyet para sa edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan,” pagtatapos ni Santos.

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: