Balitaan

USC Releases List of Diliman Nominees For The Next Student Regent Selection

Photo courtesy of the UPD - University Student Council 2014-2015

Photo courtesy of the UPD – University Student Council 2014-2015

 

The university-level deliberation would be conducted at the UFS Conference Room at Vinzons Hall on May 8, 2014, Thursday, at exactly 4:30pm. The event is open to all UP students.

You may view the candidates’ resumes and plans at the following links:

http://www.scribd.com/doc/221958890/Curriculum-Vitae-Macapado
http://www.scribd.com/doc/221958877/Curriculum-Vitae-Jules-Guiang-Summary
http://www.scribd.com/doc/221958845/Resume-Lagman-Angelo-A
http://www.scribd.com/doc/221958310/Championing-the-Minority-Macapado
http://www.scribd.com/doc/221958288/Vision-Mission-Goals-Osr-Guiang
http://www.scribd.com/doc/221958294/Angelo-a-Lagman-Vision-Paper
http://www.scribd.com/doc/222244801/VMG-Baguio
http://www.scribd.com/doc/222244346/CV-Baguio

 

Advertisements

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: