Balitaan

CAL G.E. Lecture Series: To G.E. or Not to G.E.? – UP’s G.E. Program in the 21st Century

11 Agosto, 2014 Lunes 1 n.h.- 4 n. h. – Dinaos ang unang serye ng talakayan sa mga kursong General Education sa Claro M. Recto, UP Diliman

kuha ni Lawrence Plata

kuha ni Lawrence Plata

.

Ayon kay Dr. Robin Rivera, tagapangulo ng Diliman G.E. Center, ang talakayan ang una sa mga seryeng idadaos bilang paghahanda sa Diliman G.E. Conference sa Oktubre na naglalayong tukuyin kung saan patungo ang mga G.E. sa Diliman.

Ang serye ay presentasyon ng mga pag-aaral nina Propesor Emeritus, Gemino Abad, at Pambansang Alagad sa Panitikan, Dr. Bienvenido Lumbera.

Ayon kay Dr. Abad, minabuti niyang palitan ang titulo ng kanyang pag-aaral mula sa English Studies, General Education, Liberal Arts tungo sa Critical Understanding. “The root of everything is critical understanding,” pagdidiin niya. Kinakailangang suriin umano ang makasaysayang pinagdaanan ng edukasyon upang maunawaan ang kalagayan nito ngayon kung kaya nilahad niya ang kasaysayan ng paggamit ng wikang Ingles bilang panturo at Wikang Pambansa. “English dominance is a historical factor in our reality,” pagpapaliwanag niya. Nakaugnay ito sa pinagdaanan nating dapat kritikal na unawain.
Dinagdag pa niya na ang Pambansang Wika ay hindi nililikha ng batas bagkos ay ng manunulat at ang pagpapalaya sa sarili ang pinakamahalagang bahagi ng kritikal na pagunawa. “The basic subject matter is the practice of Liberal Arts… Reading, thinking, writing, speaking… Practice of the Liberating Art in the language and medium we master,” ayon pa sa kanya.
Sinagot naman ni Dr. Lumbera ang katanungan kung para kanino nga ba ang Edukasyong UP sa kanyang maiksing pagbabahagi ng kanyang pag-aaral na Tatak UP: Social Conscience, Social Intelligence. “It is for the Filipino youth. It is not the G.E. which lost its vitality, it is the R.G.E.P. It is the youth sector that needs revitalizing,” pahayag niya. Dagdag pa niya na lubos ang kahalagahan ng paglulugar.
“Quit this fascination of making ourselves like the West,” tugon niya sa pagpapahirap ng pagtuturo ng Humanidades. Ang dapat umano ay maglingkod sa kabataang Pilipino at malaki ang pangangailangan para akitin ang mga ito na maglingkod sa lipunan. “Ang mga batang dumaraan sa atin ay kailangan ng pagkaunawa sa takbo at paano pinatatakbo ang ating bansa. Kailangan malaman nila na kailangan sila,” pagtutuloy niya. Mahalaga pa ayon din sa kanya na mabigyan ng ideya ang kabataang Pilipino na ang pinatutunguhan ng bansa ay ang pinatutunguhan ng kabataan.

“It is because of the leadership of our educators kaya nabuo ang Philippine Studies. The youth has to be revitalized. We have to look forward to the next generation,” suporta ni Dr. Mirano. Pahayag naman ni Dr. Rosario Torres-Yu na noong panahon ng 70’s at 80’s, napakahalaga ng pagkuha ng G.E., “(it is) Liberating Education and excellence. Ngayon babaguhin lang ang curriculum, bahala na kayo.”
Binigyang linaw naman ni Dr. Lumbera ang usapin hinggil sa pagbatikos sa Makabayan curriculum, “(Makabayan) Iyon ang sentro ng Edukasyong UP. May mga rhetoric ang mga makabayan na ayaw ng mga hindi naniniwala.”
Walang dapat ipangamba ang mga nasa larangan ng Humanidades ayon kay Dr. Priscelina Legasto nang matalakay ang ASEAN 2015 na siyang usapin ng Integration. Kahit pa, ayon sa kaniya, tayo ay suriin sa International Standards, wala pa rin dapat ipangamba at ang larangan ng Siyensia ang siyang may dapat patunayan.

“We are interested in producing youths who are nationalists. Global Citizenship, that’s ridiculous. You need to have something to begin with, your country,” tugon ni Dr. Lumbera kaugnay sa usapin ng Integration at National Orientation. Sa tuwing babanggitin ang Nasyonalismo, tinutukoy dito ang usapin ng Pilipino at ng kanyang bansa. Ayon pa kay Dr. Abad, “Nationalism has to come naturally. It (Global Citizenship) is a false dichotomy.”
Ilan pa sa mga nagbigay ng kanilang katanungan at reaksyon ay sina Dr. Ludendorffo Decenteceo ng Department of Speech Communication and Theater Arts at siyang tagapanimula ng serye, Dr. Ruth Pison ng Department of English and Comparative Literature, Prof. Vladimeir Gonzales ang Ikalawang Tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Dr. Lily Rose Tope ng DECL, at Dr. Rommel Rodriguez ng DFPP.

———————————————————————————————————————

Artikulo ni Graziel Latiza

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: