Balitaan

Pasalubong

Ram Hernandez

Nakasabit pa rin ang ngiti ni Samboy kahit tapos nang iabot ng ninong niya ang singkwenta pesos na pamasko. Nagpaalam na siya kahit na inaalok pa siya nito ng buko-salad. Kaiba sa mga nagdaang pasko, hindi niya kasama ang mga pinsan sa paglilibot sa mga kamag-anak para mamasko. Bukod sa magkakaroon siya ng kahati sa pamamaskuhan, ayaw din niyang mabuyo ng mga ito na bumili ng bagong pellet gun tulad ng usapan nila isang buwan nang nakararaan.

Nakadalawang daan na siya. Eksakto na, sa isip-isip niya. Agad siyang nagpunta sa bahay nina Alvin para tuparin ang napag-usapan nila. Malayo palang alam na niyang walang tao sa bahay dahil nakakandado ang pinto at sarado ang mga bintana. Katatapos lang ng tanghalian, baka namamasko pa sila.  Pero hindi rin mapigil ni Samboy ang pag-iisip sa posibilidad na nalaman na ng tatay ng kaibigan ang balak nila. Baka pinagalitan si Alvin. At baka hindi na ito tumupad sa usapan. Hindi pwedeng mangyari ‘yon, sa isip-isip niya. Umupo siya sa bangko sa labas ng bahay ng kaibigan.

Naalala niya ‘pag dumadalaw sila ng nanay niya sa  kampo. Masayang-masaya siya dahil isang beses sa isang taon lang sila kung magkita ng tatay niya. Masyado kasing malayo ang kampo. Mahabang lakaran. Masyado ring maraming ginagawa ang tatay niya at mga kasamahan nito. Sabi pa ng tatay niya, kailangan din daw kasing mag-ingat. Nang dumalaw sila noong nakaraang taon, may mga bagong mukha sa kasamahan ng tatay niya. Medyo magaslaw ang mga kilos at palaging napapagalitan dahil napapalakas ang boses kapag nagbibiruan. Kinausap ang mga ito ng tatay niya. Parang sinasabi sa kanila ang dapat at hindi dapat sa loob ng kampo. Paulit-ulit ang tatay niya sa pagsasabi na importante ang disiplina sa loob. At isipin palagi ang pagtitipid ng kanilang mga rekurso, mula sa pagkain hanggang sa bala. Hindi raw madaling kunin ang mga ito. Lalo na ng bala dahil hindi naman ito nakikita kung saan-saan lang.

Natanaw niyang may paparating sa bahay. Habang papalapit lalong lumilinaw ang mukha nito. Napatalon ang puso niya kasabay ng mga paa. Si Alvin! Tuloy ang usapan. Tuloy ang plano. Wala ang tatay ni Alvin, naka-duty sa presinto. Mabuting balita. Mas mabuti pa sa pasko. Dali-daling pumasok si Alvin sa bahay nila. Sinilip ni Samboy ang kaibigan mula sa bintana. Inilabas ni Alvin ang kahon. Luminga-linga sa paligid, natatakot na baka may makakita sa kanila. Nang makalabas na sa bahay ang kaibigan, iniabot nito ang kahon sa kanya. Iniabot naman niya ang dalawang daan. Nagkamayan silang dalawa.

Habang papalayo sa bahay ng kaibigan, sinilip niya ang loob ng kahon. Bente na bala.

Alam niyang matutuwa ang tatay niya.

About KALasag (Opisyal na Papel Pampahayag ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas)

KALasag, ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan.

Discussion

Comments are closed.

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: