Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas

Brief History

Ang Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) ay isa sa limang departamentong bumubuo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL) ng Unibersidad ng  Pilipinas (U.P.), Diliman, Lunsod Quezon.

Itinatag ang DFPP noong 1966 bilang napapanahong tugon ng U.P. sa pangangailangang humubog ng oryentasyong maka-Filipino’t makabayan sa mga estudyante ng Unibersidad. Para mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng estudyante sa kultura at lipunang Pilipino, naging mga pangunahing layunin ng DFPP ang: pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, pag-aaral at pagsaliksik sa panitikan ng iba’t ibang etnolinggwistikong grupo para makaambag sa pagbubuo ng pambansang panitikan at kultura.

Tinutupad ang mga layuning ito sa mga programang pang-akademikong binuo at pinaghusay; publikasyon ng mga pananaliksik ng kaguruan sa journal na Lagda, mga kumperensiya, seminar at workshop sa loob at labas ng U.P. at iba pang gawaing ekstensyon ng mga miyembro ng departamento.

Kabilang sa kaguruan ng DFPP ang mga tanyag na manunulat, batikong iskolar at kritiko sa wika, panitikan at kultura ng Pilipinas.

BISYON

Ginagamit ang wikang Filipino bilang pangunahing wika sa lahat ng antas at larangan sa Pilipinas at kinikilalang pangunahing wikang pandaigdig.

MISYON

  • Magtaguyod ng isang matatag na makinarya o estruktura na magpapahusay sa pagtuturo at titiyak sa pagpapalaganap ng Filipino at mga wika sa Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, malikhaing pagsulat, araling Pilipino, at araling Rizal sa antas pambansa at internasyonal;
  • Magsagawa ng pananaliksik at lumikha ng mga akda na tutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng Filipino at mga wika sa Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, malikhaing pagsulat, araling Pilipino at araling Rizal;
  • Regular na maglathala ng mga napapanahong publikasyon sa Filipino at mga wika sa Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, araling Rizal, araling Pilipino at malikhaing pagsulat;
  • Manguna sa paglulunsad ng mga programa o gawaing kaugnay ng mga larangan sa wikang Filipino at Panitikan ng Pilipinas;
  • Makilahok sa pagpapatatag ng kilusan sa wikang Filipino at mga wika ng Pilipinas, panitikan ng Pilipinas, malikhaing pagsulat, araling Pilipino at araling Rizal.

From College of Arts and Letters Website
kal.upd.edu.ph

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

KALasag sa Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: