KALasag
KALasag, Ang Opisyal na Papel Pampahayagan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman, Lungsod Quezon
Deskripsyon Ang Kalasag ay ang opisyal na lathalain ng mga estudyante ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito ay ilalathala at papamahalaan ng mga estudyante ng kolehiyo.
Misyon Ito ang magsisilbing pahayagan ng mga pananaw, usapin at paninindigan ng mga estudyante hinggil sa mga mahahalagang isyu. Ito rin ay magiging daan tungo sa pagbuo ng identidad ng kolehiyo at paghahanap ng lugar nito sa pamantasan at lipunan. Hindi ito maaaring gamitin para sa personal o sa seksiyonal na interes ninuman.
Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

KALasag sa Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Advertisements
%d bloggers like this: